Dispoziție privind rectificarea bugetului local pe luna AUGUST anul 2019