Examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarii publici de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Frătăuții Noi