Cerere- Declaratie pe propria raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala