Olari George
Primar

Com Fratautţii Noi, jud. Suceava România, cod.727250

Babalean Ștefan-Mihai
Viceprimar

Com Fratautii Noi, 727250 jud. Suceava România

Moisuc Oltea Rodica
Secretar General Comună
Guță Mircea
Contabil