Viceprimarul Comunei Frătăuţii Noi: Fădor Vasile


me

Nume:

  FĂDOR VASILE

Adresă:

Com Fratautii Noi, sat Fratautii Noi nr.284, 727250 jud. Suceava România

Telefon:

Serviciu: - 0230/411003

Fax:

- 0230/411003

E-mail:

-

Naţionalitate:

Română

Data naşterii:

22 ianuarie 1965

 

 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ:

 

 

Perioada (de la – până la )

30.06.2012 – prezent - Viceprimar al comunei Fratautii Noi judeţul Suceava – numit prin Hotararea Consiliului Local al comunei Fratautii Noi nr.28 din 30.06.2012;

– responsabilităţi pe linie de administraţie publică;

2011 -01.05.2012 – PFA fador Vasile;

- responsabilităţi constructii;

1989-1996 – SC Bistrita-Construct- responsabilităţi constructii;

1985-1989 – CAP Fratautii Noi – tehnician agronom ;

1983-1985 - stagiu militar

 

Numele şi adresa angajatorului:

 

Primăria comunei Fratautii Noi judeţul Suceava

 

Principalele activităţi şi responsabilităţi:

 

a) asigură organizarea pazei obiectivelor bunurilor şi valorilor pe raza administrativ-teritorială a comunei Fratautii Noi;

b) asigură controlul igienizării şi salubrizării localurilor publice şi a produselor alimentare puse în vânzare pentru populaţie cu sprijinul serviciilor de specialitate;

f) răspunde de activitatea de protecţie civilă în comuna Fratautii Noi;

g) desfasoara activitati pentru protectia si refacerea mediului inconjurator, asigurand controlul asupra depozitării deşeurilor menajere, industriale şi de altă natură, igienizarea malurilor cursurilor de apă de pe raza comunei şi decolmatarea albiilor şi podeţelor ;

h) răspunde de organizarea lucrărilor de interes local repartizate persoanelor apte de muncă beneficiare de ajutor social în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001, respectiv intocmirea lunara a unui plan de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, tinerea evidentei efectuării orelor într-un registru, verificarea efectuării integrale a efectuării orelor de lucru asigurarea instructajului privind normele de tehnică a securităţii muncii, întocmirea proceselor verbale de recepţie a lucrărilor;

j) răspunde de activitatea de protecţie a muncii pentru toate activităţile din cadrul primăriei, conform prevederilor legale;

 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE:

 

•  1981-1983 absolvent al Liceului Agroindustrial Radauti cu diplomă de bacalaureat ;

 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE:

dobândite în cursul vieţii şi carierei dar care nu sunt recunoscute neapărat printr-un certificat sau o diplomă

 

Competenţe în domeniul admionistratie si constructii civile

 

Limba maternă:

 

Română

 

Limbi străine cunoscute:

 

Nu este cazul

 

 

Aptitudini şi competenţe sociale:

 

 

Desfăşurarea activităţii în cadrul instituţiei presupune capacitate de comunicare, munca în echipă fiind esenţială.

 

Aptitudini şi competenţe organizatorice:

 

Coordonarea compartimentelor şi activităţilor aflate in subordine

Aptitudini şi competenţe tehnice:

Operare PC