Secretarul Comunei Frătăuţii Noi: Moisuc Oltea Rodica