Hotărâri de consiliu 2017


Ianuarie
 1. HCL Nr.1/06.01.2017 : Acoperire deficit bugetar
Februarie
 1. HCL Nr.2/27.02.2017 : Aprobare investitii: modernizare 13 km drumuri,scoli,dispensar prin PNDL
 2. HCL Nr.3/27.02.2017 : Aprobarea planului anual de acţiuni sau de lucrări de interes local
 3. HCL Nr.4/27.02.2017 : Aprobarea numarului asistentilor personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2017
 4. HCL Nr.5/27.02.2017 : Desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Frătăuţii Noi în Consiliul de administratie al Școlii Gimnaziale „Iraclie Porumbescu” Frătăuții Noi
 5. HCL Nr.6/27.02.2017 : Mentinerea retelei scolare existente in anul scolar curent si pentru anul scolar 2017-2018
 6. HCL Nr.7/27.02.2017: Aprobarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei
 7. HCL Nr.8/27.02.2017: Aprobarea regulamentelor privind procedura de închiriere, concesionare și vânzare a bunurilor imobile din domeniul privat al comunei, Anexa1, Anexa2, Anexa 3
 8. HCL Nr.9/27.02.2017 : Aprobarea sumei actualizate a cofinanțării UAT Frătăuții Noi, la obiectivul de investiții ”Reabilitare,modernizare, extindere și dotare Așezământ cultural Frătăuții Noi”
 9. HCL Nr.10/27.02.2017: Reanalizarea HCL nr. 45 din 26.09.2016 privind aderarea comunei FRĂTĂUȚII NOI la Asociaţia Comunelor din România
 10. HCL Nr.11/27.02.2017: Aprobarea investiției ” Reabilitarea si extinderea Dispensarului uman din satul Frătăuții Noi , comuna Frătăuții Noi, Judetul Suceava”
 11. HCL Nr.12/27.02.2017: Aprobarea investiției ”Reparații la Școala Gimnazială Samuil Isopescul, din com. Frătăuții Noi, Judetul Suceava”
 12. HCL Nr.13/27.02.2017: Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actaulizați, reprezentând noua valoare a investiției ”Canalizare și Stație de Epurare în sistem centralizat”,
Martie
 1. HCL Nr.14/22.03.2017: Alegere presedinte sedinta
 2. HCL Nr.15/22.03.2017: modificarea încadrării nominale a membrilor Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Frătăuții Noi
 3. HCL Nr.16/22.03.2017: aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor-PAAR pentru anul 2017
 4. HCL Nr.17/22.03.2017: aprobarea Planului de aigurare a resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 2017
 5. HCL Nr.18/22.03.2017: reanalizarea HCL nr. 60 din 20.12.2016
 6. HCL Nr.19/22.03.2017: Modificare organigrama
 7. HCL Nr.20/22.03.2017: aprobarea bugetului local pe anul 2017
Aprilie
 1. HCL Nr.21/28.04.2017: alegerea ”Președintelui de ședință” al Consiliului local al comunei Frătăuții Noi, pentru luna aprilie 2017
 2. HCL Nr.22/28.04.2017: aprobarea investiției ” Amenajare parcare auto în zona dispensarului uman Frătăuții Noi ”
 3. HCL Nr.23/28.04.2017: reanalizarea HCL nr. 55/2016- privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2017
 4. HCL Nr.24/28.04.2017: aprobarea acordării drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Școlii Nr.1 „Iraclie Porumbescu” Frătăuții Noi, care solicită cheltuieli de deplasare
 5. HCL Nr.25/28.04.2017: aprobarea investiției ” Aplicare covor asfaltic –reparatie drum comunal zona Cimitir,în comuna Frătăuții Noi, județul Suceava”
 6. HCL Nr.26/28.04.2017: modificarea organigramei
 7. HCL Nr.27/28.04.2017: aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al comunei Fratautii Noi
Mai
 1. HCL Nr.28/30.05.2017: alegerea ”Președintelui de ședință” al Consiliului local al comunei Frătăuții Noi, județul Suceava pentru mandatul 2017-2020
 2. HCL Nr.29/30.05.2017: aprobarea acordării drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Școlii Nr.1 „Iraclie Porumbescu” Frătăuții Noi, care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna Aprilie 2017
 3. HCL Nr.30/30.05.2017: validarea dispoziţiei Primarului nr. 171/22.05.2017-privind rectificarea bugetului local al comunei Frătăuții Noi pe luna Mai, anul 2017
 4. HCL Nr.31/30.05.2017: rectificarea bugetului local pe luna Mai, anul 2017
 5. HCL Nr.32/30.05.2017: aprobarea solicitării scrisorii de garanție din partea FNGCIMM SA - IFN, pentru încasarea avansului prevazut in Contractul de finanțare

Procese verbale şedinţe de consiliu 2017


Hotărâri de consiliu 2016


Ianuarie
 1. HCL 06.01.2016 : acoperire deficit bugetar
 2. HCL 21.01.2016 : aprobare buget 2016
 3. HCL 21.01.2016 : clasificare drum comunal
Februarie
 1. HCL 18.02. 2016 : atestare bunuri la domeniul public
 2. HCL 18.02. 2016 : completare inventar bunuri domeniu public
 3. HCL 18.02. 2016 : stabilire consum carburanti utilaje , Anexa
 4. HCL 18.02. 2016 : aprobare indicatori actualizati TVA 20%
 5. HCL 18.02. 2016 : rectificare buget februarie
Martie
 1. HCL 17.03.1016 : alegere presedinte sedinta
 2. HCL 17.03.1016 : Rectificare buget martie
 3. HCL 17.03.1016 : PLAN OCUPARE FUNCTII 2016, Anexa
 4. HCL 17.03.1016 : reorganizare comisie inventar domeniu public
 5. HCL 17.03.1016 : MODIFICARE HOTARARE 31 DIN 2015
 6. HCL 17.03.1016 : Aprobare indicatori tehnico-economici investitie
 7. HCL 17.03.1016 : IMPUTERNICIRE PRIMAR
 8. HCL 17.03.1016 : Asociere la GAL
Aprilie
 1. HCL 6.04.2016 : asociere comune Fratautii Noi- Musenita
 2. HCL 6.04.2016 : APROBARE NR. ASISTENTI PERSONALI
 3. HCL 6.04.2016 : APROBARE PLAN OCUPARE FUNCTII 2016, Anexa
 4. HCL 6.04.2016 : MODIFICARE ART. 5 DIN HCL NR. 27 DIN 2015 PRIVIND CAMIN FRATAUTII NOI
 5. HCL 6.04.2016 : MODIFICARE HCL 36 DIN 2015
 6. HCL 6.04.2016 : Aprobare sume la hectar potrivit Amenajamentului Pastoral
 7. HCL 6.04.2016 : Numire persoana responsabila de tichete gradinita
 8. HCL 6.04.2016 : Apartenenta bun imobil la domeniul public al comunei, Anexa
Mai
 1. HCL 30.05.2016 : Rectificare buget luna mai
 2. HCL 30.05.2016 : modificare HCL nr. 4 din 27.02.2014
Iunie
 1. HCL 22.06.2016 : comisie validare
 2. HCL 22.06.2016 : Validare consilieri
 3. HCL 22.06.2016 : Constituire Consiliu Local
 4. HCL 22.06.2016 : Alegere presedinte de sedinta
Iulie
 1. HCL 7.07.2016 : Constituire comisii specialitate
 2. HCL 7.07.2016 : Desemnare reprezentant comuna
August
 1. HCL 22.08.2016 : Aprobare PLAN OCUPARE FUNCTII 2017 , Anexa
 2. HCL 22.08.2016 : MODIFICARE ORGANIGRAMA AUGUST 2016, Anexa 1, Anexa 2
 3. HCL 22.08.2016 : Acordare DIPLOME 50 ANI CASATORIE
 4. HCL 22.08.2016 : Revocare HCL 4 si 5 din 18.02.2016
 5. HCL 22.08.2016 : Rectificare buget luna august 2016
Sepetembrie
 1. HCL 26.09.2016 : Alegere presedinte sedinta
 2. HCL 26.09.2016 : DESEMNARE REPREZENTANT PT. CONCURS DIRECTOR SCOALA
 3. HCL 26.09.2016 : Aprobare plan lucrari.lg 416
 4. HCL 26.09.2016 : Revocare HCL 36din 2015 si 21 din 2016 2016
 5. HCL 26.09.2016 : Revocare punct 11, al cap. VIII din HCL 39 din 28.10.2015
 6. HCL 26.09.2016 : Modificare HCL 7 si 14 pe 2016
 7. HCL 26.09.2016 : modificare HCL 22 pe 2016 privind Amenajamentul Pastoral
 8. HCL 26.09.2016 : ADERARE LA ACoR
 9. HCL 26.09.2016 : Rectificare buget septembrie
 10. HCL 26.09.2016 : Aprobare vanatoare zona frontiera
Octombrie
 1. HCL 27.10.2016 : Aprobare naveta profesori
 2. HCL 27.10.2016 : APROBARE PLAN OCUPARE FUNCTII 2017, Anexa
 3. HCL 27.10.2016 : Modificare HCL 20 pe 2016
 4. HCL 27.10.2016 : Revocare HCL 26
 5. HCL 27.10.2016 : Rectificare buget octombrie
Noiembrie
 1. HCL 24.11.2016 : Aprobare naveta profesori
 2. HCL 24.11.2016 : Rectificare buget noiembrie
 3. HCL 24.11.2016 : Taxe si impozite 2017
 4. HCL 24.11.2016 : Stabilire cuantum taxe
Decembrie
 1. HCL 20.12.2016 : Alegere presedinte sedinta
 2. HCL 20.12.2016 : Validare dispozitii primar, rectificare buget
 3. HCL 20.12.2016 : Aprobare naveta profesori
 4. HCL 20.12.2016 : MODIFICARE ORGANIGRAMA DECEMBRIE, Anexa 1, Anexa 2
 5. HCL 20.12.2016 : Rectificare buget

 

Procese verbale şedinţe de consiliu 2016Arhivă