Hotărâri de consiliu 2016


Ianuarie
 1. HCL 06.01.2016 : acoperire deficit bugetar
 2. HCL 21.01.2016 : aprobare buget 2016
 3. HCL 21.01.2016 : clasificare drum comunal
Februarie
 1. HCL 18.02. 2016 : atestare bunuri la domeniul public
 2. HCL 18.02. 2016 : completare inventar bunuri domeniu public
 3. HCL 18.02. 2016 : stabilire consum carburanti utilaje , Anexa
 4. HCL 18.02. 2016 : aprobare indicatori actualizati TVA 20%
 5. HCL 18.02. 2016 : rectificare buget februarie
Martie
 1. HCL 17.03.1016 : alegere presedinte sedinta
 2. HCL 17.03.1016 : Rectificare buget martie
 3. HCL 17.03.1016 : PLAN OCUPARE FUNCTII 2016, Anexa
 4. HCL 17.03.1016 : reorganizare comisie inventar domeniu public
 5. HCL 17.03.1016 : MODIFICARE HOTARARE 31 DIN 2015
 6. HCL 17.03.1016 : Aprobare indicatori tehnico-economici investitie
 7. HCL 17.03.1016 : IMPUTERNICIRE PRIMAR
 8. HCL 17.03.1016 : Asociere la GAL
Aprilie
 1. HCL 6.04.2016 : asociere comune Fratautii Noi- Musenita
 2. HCL 6.04.2016 : APROBARE NR. ASISTENTI PERSONALI
 3. HCL 6.04.2016 : APROBARE PLAN OCUPARE FUNCTII 2016, Anexa
 4. HCL 6.04.2016 : MODIFICARE ART. 5 DIN HCL NR. 27 DIN 2015 PRIVIND CAMIN FRATAUTII NOI
 5. HCL 6.04.2016 : MODIFICARE HCL 36 DIN 2015
 6. HCL 6.04.2016 : Aprobare sume la hectar potrivit Amenajamentului Pastoral
 7. HCL 6.04.2016 : Numire persoana responsabila de tichete gradinita
 8. HCL 6.04.2016 : Apartenenta bun imobil la domeniul public al comunei, Anexa
Mai
 1. HCL 30.05.2016 : Rectificare buget luna mai
 2. HCL 30.05.2016 : modificare HCL nr. 4 din 27.02.2014
Iunie
 1. HCL 22.06.2016 : comisie validare
 2. HCL 22.06.2016 : Validare consilieri
 3. HCL 22.06.2016 : Constituire Consiliu Local
 4. HCL 22.06.2016 : Alegere presedinte de sedinta
Iulie
 1. HCL 7.07.2016 : Constituire comisii specialitate
 2. HCL 7.07.2016 : Desemnare reprezentant comuna
August
 1. HCL 22.08.2016 : Aprobare PLAN OCUPARE FUNCTII 2017 , Anexa
 2. HCL 22.08.2016 : MODIFICARE ORGANIGRAMA AUGUST 2016, Anexa 1, Anexa 2
 3. HCL 22.08.2016 : Acordare DIPLOME 50 ANI CASATORIE
 4. HCL 22.08.2016 : Revocare HCL 4 si 5 din 18.02.2016
 5. HCL 22.08.2016 : Rectificare buget luna august 2016
Sepetembrie
 1. HCL 26.09.2016 : Alegere presedinte sedinta
 2. HCL 26.09.2016 : DESEMNARE REPREZENTANT PT. CONCURS DIRECTOR SCOALA
 3. HCL 26.09.2016 : Aprobare plan lucrari.lg 416
 4. HCL 26.09.2016 : Revocare HCL 36din 2015 si 21 din 2016 2016
 5. HCL 26.09.2016 : Revocare punct 11, al cap. VIII din HCL 39 din 28.10.2015
 6. HCL 26.09.2016 : Modificare HCL 7 si 14 pe 2016
 7. HCL 26.09.2016 : modificare HCL 22 pe 2016 privind Amenajamentul Pastoral
 8. HCL 26.09.2016 : ADERARE LA ACoR
 9. HCL 26.09.2016 : Rectificare buget septembrie
 10. HCL 26.09.2016 : Aprobare vanatoare zona frontiera
Octombrie
 1. HCL 27.10.2016 : Aprobare naveta profesori
 2. HCL 27.10.2016 : APROBARE PLAN OCUPARE FUNCTII 2017, Anexa
 3. HCL 27.10.2016 : Modificare HCL 20 pe 2016
 4. HCL 27.10.2016 : Revocare HCL 26
 5. HCL 27.10.2016 : Rectificare buget octombrie
Noiembrie
 1. HCL 24.11.2016 : Aprobare naveta profesori
 2. HCL 24.11.2016 : Rectificare buget noiembrie
 3. HCL 24.11.2016 : Taxe si impozite 2017
 4. HCL 24.11.2016 : Stabilire cuantum taxe
Decembrie
 1. HCL 20.12.2016 : Alegere presedinte sedinta
 2. HCL 20.12.2016 : Validare dispozitii primar, rectificare buget
 3. HCL 20.12.2016 : Aprobare naveta profesori
 4. HCL 20.12.2016 : MODIFICARE ORGANIGRAMA DECEMBRIE, Anexa 1, Anexa 2
 5. HCL 20.12.2016 : Rectificare buget

 

Procese verbale şedinţe de consiliu 2016Arhivă