Hotărâri de consiliu 2017


Ianuarie
 1. HCL Nr.1/06.01.2017 : Acoperire deficit bugetar
Februarie
 1. HCL Nr.2/27.02.2017 : Aprobare investitii: modernizare 13 km drumuri,scoli,dispensar prin PNDL
 2. HCL Nr.3/27.02.2017 : Aprobarea planului anual de acţiuni sau de lucrări de interes local
 3. HCL Nr.4/27.02.2017 : Aprobarea numarului asistentilor personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2017
 4. HCL Nr.5/27.02.2017 : Desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Frătăuţii Noi în Consiliul de administratie al Școlii Gimnaziale „Iraclie Porumbescu” Frătăuții Noi
 5. HCL Nr.6/27.02.2017 : Mentinerea retelei scolare existente in anul scolar curent si pentru anul scolar 2017-2018
 6. HCL Nr.7/27.02.2017: Aprobarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei
 7. HCL Nr.8/27.02.2017: Aprobarea regulamentelor privind procedura de închiriere, concesionare și vânzare a bunurilor imobile din domeniul privat al comunei, Anexa1, Anexa2, Anexa 3
 8. HCL Nr.9/27.02.2017 : Aprobarea sumei actualizate a cofinanțării UAT Frătăuții Noi, la obiectivul de investiții ”Reabilitare,modernizare, extindere și dotare Așezământ cultural Frătăuții Noi”
 9. HCL Nr.10/27.02.2017: Reanalizarea HCL nr. 45 din 26.09.2016 privind aderarea comunei FRĂTĂUȚII NOI la Asociaţia Comunelor din România
 10. HCL Nr.11/27.02.2017: Aprobarea investiției ” Reabilitarea si extinderea Dispensarului uman din satul Frătăuții Noi , comuna Frătăuții Noi, Judetul Suceava”
 11. HCL Nr.12/27.02.2017: Aprobarea investiției ”Reparații la Școala Gimnazială Samuil Isopescul, din com. Frătăuții Noi, Judetul Suceava”
 12. HCL Nr.13/27.02.2017: Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actaulizați, reprezentând noua valoare a investiției ”Canalizare și Stație de Epurare în sistem centralizat”,
Martie
 1. HCL Nr.14/22.03.2017: Alegere presedinte sedinta
 2. HCL Nr.15/22.03.2017: modificarea încadrării nominale a membrilor Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Frătăuții Noi
 3. HCL Nr.16/22.03.2017: aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor-PAAR pentru anul 2017
 4. HCL Nr.17/22.03.2017: aprobarea Planului de aigurare a resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 2017
 5. HCL Nr.18/22.03.2017: reanalizarea HCL nr. 60 din 20.12.2016
 6. HCL Nr.19/22.03.2017: Modificare organigrama
 7. HCL Nr.20/22.03.2017: aprobarea bugetului local pe anul 2017
Aprilie
 1. HCL Nr.21/28.04.2017: alegerea ”Președintelui de ședință” al Consiliului local al comunei Frătăuții Noi, pentru luna aprilie 2017
 2. HCL Nr.22/28.04.2017: aprobarea investiției ” Amenajare parcare auto în zona dispensarului uman Frătăuții Noi ”
 3. HCL Nr.23/28.04.2017: reanalizarea HCL nr. 55/2016- privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2017
 4. HCL Nr.24/28.04.2017: aprobarea acordării drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Școlii Nr.1 „Iraclie Porumbescu” Frătăuții Noi, care solicită cheltuieli de deplasare
 5. HCL Nr.25/28.04.2017: aprobarea investiției ” Aplicare covor asfaltic –reparatie drum comunal zona Cimitir,în comuna Frătăuții Noi, județul Suceava”
 6. HCL Nr.26/28.04.2017: modificarea organigramei
 7. HCL Nr.27/28.04.2017: aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al comunei Fratautii Noi
Mai
 1. HCL Nr.28/30.05.2017: alegerea ”Președintelui de ședință” al Consiliului local al comunei Frătăuții Noi, județul Suceava pentru mandatul 2017-2020
 2. HCL Nr.29/30.05.2017: aprobarea acordării drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Școlii Nr.1 „Iraclie Porumbescu” Frătăuții Noi, care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna Aprilie 2017
 3. HCL Nr.30/30.05.2017: validarea dispoziţiei Primarului nr. 171/22.05.2017-privind rectificarea bugetului local al comunei Frătăuții Noi pe luna Mai, anul 2017
 4. HCL Nr.31/30.05.2017: rectificarea bugetului local pe luna Mai, anul 2017
 5. HCL : aprobarea solicitării scrisorii de garanție din partea FNGCIMM SA - IFN, pentru încasarea avansului prevazut in Contractul de finanțare
Iunie
 1. HCL privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Frătăuții Noi
 2. HCL Nr.34/29.06.2017: privind aprobarea acordării drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Școlii Nr.1 „Iraclie Porumbescu” Frătăuții Noi, care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna Mai 2017
 3. HCL Nr.35/29.06.2017: privind aprobarea inscrierii in cartea funciara si intocmirea unor rapoarte de evaluare in vederea vanzarii unor parcele de teren aflate in proprietatea privata a comunei Fratautii Noi, judetul Suceava
 4. HCL Nr.36/29.06.2017: privind alegerea Viceprimarului comunei Frătăuții Noi, județul Suceava
 5. HCL Nr.37/29.06.2017: privind aprobarea noii valori de investiție a proiectului “ Modernizare drumuri de interes local in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara DORNESTI – MUSENITA – FRATAUTII NOI, din Judetul Suceava”
Iulie
 1. HCL Nr.38/25.07.2017: privind aprobarea acordării drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Școlii Nr.1 „Iraclie Porumbescu” Frătăuții Noi, care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna Iunie 2017
 2. HCL Nr.39/25.07.2017: privind aprobarea salariilor de bază pentru functionarii publici și personalul contractual din Primăria comunei Frătăuții Noi și a indemnizației consilierilor
August
 1. HCL Nr.40/21.08.2017: privind acordarea “Diplomei de aur” si a unui premiu, cuplurilor din comuna Fratautii Noi care implinesc in anul curent 50 de ani de casatorie
 2. HCL Nr.41/21.08.2017: privind rectificarea bugetului local pe luna AUGUST, anul 2017
 3. HCL Nr.42/21.08.2017: privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a unor imobile - terenuri proprietatea privată a comunei Frătăuții Noi, județul Suceava
 4. Sedinta de indata
Septembrie
 1. HCL Nr.44/27.09.2017: privind aprobarea Regulamentului de utilizare al microbuzului de transport şcolar pentru elevii din cadrul Scolii Gimnaziale "lraclie Porumbescu" Frătăuţii Noi, judeţul Suceava
 2. HCL Nr.45/27.09.2017: privind rectificarea bugetului local pe luna SEPTEMBRIE anul 2017
Octombrie
  Sedinta de indata
 1. HCL Nr.46/27.10.2017: privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai obiectivului de investitii "Reabilitarea si Extinderea Dispensarului Medical Uman din satul Fratautii Noi, comuna Fratautii Noi, judetul Suceava"
 2. HCL Nr.47/27.10.2017: privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai obiectivului de investitii "Reabilitarea si Extinderea Dispensarului Medical Uman din satul Fratautii Noi, comuna Fratautii Noi, judetul Suceava" in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala 2017-2020
 3. HCL Nr.48/27.10.2017: privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai obiectivului de investitii "Reabilitarea si Extinderea Scolii Gimnaziale "Samuil Isopescu" din satul Costisa, comuna Fratautii Noi, judetul Suceava"
 4. HCL Nr.49/27.10.2017: privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai obiectivului de investitii "Reabilitarea si Extinderea Scolii Gimnaziale "Samuil Isopescu" din satul Costisa, comuna Fratautii Noi, judetul Suceava" in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala 2017-2020
 5. Sedinta
 6. HCL Nr.50/30.10.2017: privind întocmirea unor rapoarte de evaluare în vederea vânzării unor parcele de teren aflate în proprietatea privată a comunei Fratautii Noi, judetul Suceava
 7. HCL Nr.51/30.10.2017: privind reorganizarea Comisiei speciale de inventariere a domeniului public al comunei Frătăuții Noi, județul Suceava
 8. HCL Nr.52/30.10.2017: privind aprobarea acordării drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Școlii Nr.1 „Iraclie Porumbescu” Frătăuții Noi, care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna SEPTEMBRIE 2017
 9. HCL Nr.53/30.10.2017: privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unor imobile - terenuri proprietatea privata a comunei Frătăuții Noi, judetul Suceava
Noiembrie
 1. HCL Nr.54/27.11.2017: privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul Consiliului local al comunei Fratautii Noi, judetul Suceava, pe anul 2018
 2. HCL Nr.55/27.11.2017: privind aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale si instituirea taxei speciale de salubrizare în comuna Frătăuții Noi, județul Suceava, pentru anul 2018
 3. HCL Nr.56/27.11.2017: privind validarea dispoziţiei Primarului nr. 388/31.10.2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Frătăuții Noi pe luna Octombrie 2017
 4. HCL Nr.57/27.11.2017: privind aprobarea acordării drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Școlii Nr.1 „Iraclie Porumbescu” Frătăuții Noi, care solicită
 5. HCL Nr.58/27.11.2017: privind rectificarea bugetului local pe luna Noiembrie anul 2017
 6. HCL Nr.59/27.11.2017: privind întocmirea unor rapoarte de evaluare în vederea vânzării unor parcele de teren aflate în proprietatea privată a comunei Fratautii Noi, judetul Suceava
Decembrie
 1. HCL Nr.60/19.12.2017: privind aprobarea acordării drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Școlii Nr.1 „Iraclie Porumbescu” Frătăuții Noi, care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna Noiembrie 2017
 2. HCL Nr.61/19.12.2017: privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2018
 3. HCL Nr.62/19.12.2017: privind aprobarea investiției : ” Modernizare drum comunal în satul Costișa, comuna Frătăuții Noi, Județul Suceava”, a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției, precum și a cofinanțării investiției ” Modernizare drum comunal în satul Costișa, comuna Frătăuții Noi, Județul Suceava”
 4. HCL Nr.63/19.12.2017: privind rectificarea bugetului local pe luna Decembrie anul 2017

Procese verbale şedinţe de consiliu 2017


Hotărâri de consiliu 2016


Ianuarie
 1. HCL 06.01.2016 : acoperire deficit bugetar
 2. HCL 21.01.2016 : aprobare buget 2016
 3. HCL 21.01.2016 : clasificare drum comunal
Februarie
 1. HCL 18.02. 2016 : atestare bunuri la domeniul public
 2. HCL 18.02. 2016 : completare inventar bunuri domeniu public
 3. HCL 18.02. 2016 : stabilire consum carburanti utilaje , Anexa
 4. HCL 18.02. 2016 : aprobare indicatori actualizati TVA 20%
 5. HCL 18.02. 2016 : rectificare buget februarie
Martie
 1. HCL 17.03.1016 : alegere presedinte sedinta
 2. HCL 17.03.1016 : Rectificare buget martie
 3. HCL 17.03.1016 : PLAN OCUPARE FUNCTII 2016, Anexa
 4. HCL 17.03.1016 : reorganizare comisie inventar domeniu public
 5. HCL 17.03.1016 : MODIFICARE HOTARARE 31 DIN 2015
 6. HCL 17.03.1016 : Aprobare indicatori tehnico-economici investitie
 7. HCL 17.03.1016 : IMPUTERNICIRE PRIMAR
 8. HCL 17.03.1016 : Asociere la GAL
Aprilie
 1. HCL 6.04.2016 : asociere comune Fratautii Noi- Musenita
 2. HCL 6.04.2016 : APROBARE NR. ASISTENTI PERSONALI
 3. HCL 6.04.2016 : APROBARE PLAN OCUPARE FUNCTII 2016, Anexa
 4. HCL 6.04.2016 : MODIFICARE ART. 5 DIN HCL NR. 27 DIN 2015 PRIVIND CAMIN FRATAUTII NOI
 5. HCL 6.04.2016 : MODIFICARE HCL 36 DIN 2015
 6. HCL 6.04.2016 : Aprobare sume la hectar potrivit Amenajamentului Pastoral
 7. HCL 6.04.2016 : Numire persoana responsabila de tichete gradinita
 8. HCL 6.04.2016 : Apartenenta bun imobil la domeniul public al comunei, Anexa
Mai
 1. HCL 30.05.2016 : Rectificare buget luna mai
 2. HCL 30.05.2016 : modificare HCL nr. 4 din 27.02.2014
Iunie
 1. HCL 22.06.2016 : comisie validare
 2. HCL 22.06.2016 : Validare consilieri
 3. HCL 22.06.2016 : Constituire Consiliu Local
 4. HCL 22.06.2016 : Alegere presedinte de sedinta
Iulie
 1. HCL 7.07.2016 : Constituire comisii specialitate
 2. HCL 7.07.2016 : Desemnare reprezentant comuna
August
 1. HCL 22.08.2016 : Aprobare PLAN OCUPARE FUNCTII 2017 , Anexa
 2. HCL 22.08.2016 : MODIFICARE ORGANIGRAMA AUGUST 2016, Anexa 1, Anexa 2
 3. HCL 22.08.2016 : Acordare DIPLOME 50 ANI CASATORIE
 4. HCL 22.08.2016 : Revocare HCL 4 si 5 din 18.02.2016
 5. HCL 22.08.2016 : Rectificare buget luna august 2016
Sepetembrie
 1. HCL 26.09.2016 : Alegere presedinte sedinta
 2. HCL 26.09.2016 : DESEMNARE REPREZENTANT PT. CONCURS DIRECTOR SCOALA
 3. HCL 26.09.2016 : Aprobare plan lucrari.lg 416
 4. HCL 26.09.2016 : Revocare HCL 36din 2015 si 21 din 2016 2016
 5. HCL 26.09.2016 : Revocare punct 11, al cap. VIII din HCL 39 din 28.10.2015
 6. HCL 26.09.2016 : Modificare HCL 7 si 14 pe 2016
 7. HCL 26.09.2016 : modificare HCL 22 pe 2016 privind Amenajamentul Pastoral
 8. HCL 26.09.2016 : ADERARE LA ACoR
 9. HCL 26.09.2016 : Rectificare buget septembrie
 10. HCL 26.09.2016 : Aprobare vanatoare zona frontiera
Octombrie
 1. HCL 27.10.2016 : Aprobare naveta profesori
 2. HCL 27.10.2016 : APROBARE PLAN OCUPARE FUNCTII 2017, Anexa
 3. HCL 27.10.2016 : Modificare HCL 20 pe 2016
 4. HCL 27.10.2016 : Revocare HCL 26
 5. HCL 27.10.2016 : Rectificare buget octombrie
Noiembrie
 1. HCL 24.11.2016 : Aprobare naveta profesori
 2. HCL 24.11.2016 : Rectificare buget noiembrie
 3. HCL 24.11.2016 : Taxe si impozite 2017
 4. HCL 24.11.2016 : Stabilire cuantum taxe
Decembrie
 1. HCL 20.12.2016 : Alegere presedinte sedinta
 2. HCL 20.12.2016 : Validare dispozitii primar, rectificare buget
 3. HCL 20.12.2016 : Aprobare naveta profesori
 4. HCL 20.12.2016 : MODIFICARE ORGANIGRAMA DECEMBRIE, Anexa 1, Anexa 2
 5. HCL 20.12.2016 : Rectificare buget

 

Procese verbale şedinţe de consiliu 2016Arhivă