Proiecte in derulare

me1."Refacerea si modernizarea drumurilor comunale afectate de calamitatile din 2010 in comuna Fratautii Noi, judetul Suceava" - Masura 322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea în valoare a mostenirii rurale” - Submasura 322 d; perioada implementare 2012 -2015 ;

 

2.CONSTRUIRE STADION COMUNAL FRĂTĂUŢII NOI, JUDEŢUL SUCEAVA - Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 ; perioada implementare pana in 31.12.2012

 

3.CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN COMUNA FRĂTĂUŢII NOI, JUDEŢUL SUCEAVA - Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 ; perioada implementare pana in 31.12.2012

 

 

Proiecte in perspectivă....

- Decolmatare paraie;

- Combatere eroziune terenuri ;

- Impaduriri terenuri neproductive;

- Infiintare parc eolian;

- Îmbunătăţirea calităţii aerului si a apei prin înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară;

- Infiintare retea gaze naturale in comuna;

- Renovare scoli in comuna;

- Infiintare gradinita cu program prelungit;

- Infiintare Cabinet Medical in satul Costisa ;

- Reabilitare Camin Cultural sat Fratautii Noi;

- Construire Camin Cultural sat Costisa;

- Infiintare muzeu etnografic;

- Amenajare pasuni comunale (reinsamantari, reabilitare drumuri acces, construire podete);

- Reabilitare iaz ;

- Reabilitare drumuri de exploatatie agricola.