Fădor Vasile

Viceprimar

Adresă: Com Fratautii Noi, sat Fratautii Noi nr.284, 727250 jud. Suceava România.

Telefon:Serviciu: - 0230/41003.

Fax: 0230/41003

E-mail: primaria_fratautiinoi@yahoo.com

Naționalitate: Română

Data Nașterii: 22 ianuarie 1965

Experiență profesională:
Perioada (de la - pana la):

 • 30.06.2012 – prezent - Viceprimar al comunei Fratautii Noi judeţul Suceava – numit prin Hotararea Consiliului Local al comunei Fratautii Noi nr.28 din 30.06.2012
 • responsabilităţi pe linie de administraţie publică
 • 2011 -01.05.2012 – PFA fador Vasile
 • responsabilităţi constructii
 • 1989-1996 – SC Bistrita-Construct- responsabilităţi constructii
 • 1985-1989 – CAP Fratautii Noi – tehnician agronom
 • 1983-1985 - stagiu militar
Numele şi adresa angajatorului: Primăria comunei Fratautii Noi, judeţul Suceava

Principalele activităţi şi responsabilităţi:
 • asigură organizarea pazei obiectivelor bunurilor şi valorilor pe raza administrativ-teritorială a comunei Fratautii Noi
 • asigură controlul igienizării şi salubrizării localurilor publice şi a produselor alimentare puse în vânzare pentru populaţie cu sprijinul serviciilor de specialitate;;
 • răspunde de activitatea de protecţie civilă în comuna Fratautii Noi;
 • desfasoara activitati pentru protectia si refacerea mediului inconjurator, asigurand controlul asupra depozitării deşeurilor menajere, industriale şi de altă natură, igienizarea malurilor cursurilor de apă de pe raza comunei şi decolmatarea albiilor şi podeţelor;
 • răspunde de organizarea lucrărilor de interes local repartizate persoanelor apte de muncă beneficiare de ajutor social în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001, respectiv intocmirea lunara a unui plan de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, tinerea evidentei efectuării orelor într-un registru, verificarea efectuării integrale a efectuării orelor de lucru asigurarea instructajului privind normele de tehnică a securităţii muncii, întocmirea proceselor verbale de recepţie a lucrărilor
 • răspunde de activitatea de protecţie a muncii pentru toate activităţile din cadrul primăriei, conform prevederilor legale

EDUCAŢIE ŞI FORMARE:

 • 1981-1983 absolvent al Liceului Agroindustrial Radauti cu diplomă de bacalaureat

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE: Competenţe în domeniul administraţiei si constructii civile

Limba maternă: Română

Aptitudini şi competenţe sociale: Desfăşurarea activităţii în cadrul instituţiei presupune capacitate de comunicare, munca în echipă fiind esenţial